• Úvodní stránka

Cvičení žen

Cvičení žen otevřené veřejnosti probíhá formou zumby, aerobiku a strečinku. Cvičební náčiní potřebné pro každý ze tří druhů cvičení T.J. vlastní.

Všestrannost v Oseku

Oddíl všestrannosti pod záštitou starosty Jaroslava Hlůžka a členů výboru T.J. pořádá kulturní a sportovní akce pro všechny členy T.J. a veřejnost v průběhu celého roku.

Národní házená v Oseku

Národní házenáPo letech působení v různých soutěžích mládeže a dospělých zůstalo i přes rekonstrukci hřiště (umělý povrch) v soutěži pouze jedno družstvo mužů. Jak se mu vede lze zjistit na http://www.nh-zapadoceskehokraje.cz/tabulky/.
I přes snahu zajistit vedení pro mládežnické družstvo (je však časově náročné pro trenéry a vedoucí družstev – zatím nikoho nemáme; finančně je T.J. schopna zajistit podmínky) , nedaří se navázat na dřívější plodná léta našeho oddílu Národní házené.

Gymnastika děti

Osek - KamýkOddíl gymnastiky a sokolské všestrannosti probíhá jednou týdně v délce 90ti minut a je určen dětem věkové kategorie 5 - 18 let. V současné době je přihlášeno kolem 50ti dětí a zájem nadále roste. Stabilní trenérský kádr je již sedmým rokem tvořen čtyřmi obětavci a při rostoucím počtu členů oddílu pociťujeme, že je to nedostatečné. Apelujeme na stávající i bývalé členy Sokola, aby přišli a stali se cvičiteli, kteří mají zájem podílet se aktivně na výchově mladé generace. Jde o činnost přinášející naplnění a radost.

Pokračovat ve čtení

Florbal v Oseku

FlorbalMladší i starší florbalisti z řad dětí navštěvují tréninky 3x týdně. Soutěž není přihlášená z důvodu neexistence, hraje se formou turnajů. Mužská část hraje pro radost a možnost posedět po tréninku a jak je zvykem každoročně si pořádá Vánoční turnaj, který letos připadá na 27.prosince 2014.

Stolní tenis v Oseku

Stolní tenisOddíl stolního tenisu TJ Sokol Osek u Rokycan byl založen v roce 1999 převážně tzv. náplavou (hráči Oseku nepůvodními). V průběhu let však získal základnu v místních, nově místních i nových přespolních hráčích. V průběhu své existence se oddíl samotný úspěšně rozšiřoval. Samostatnou kategorií bylo i několik let výchovy mládeže. Po prvních sezonách jediného týmu v okresní soutěži byly postupně založeny týmy další. Do sezony 2011/2012 tak byl do okresních soutěží přihlášen i tým s pořadovým číslem 4 - TJ Sokol Osek u Rokycan "D", kdy oddíl stolního tenisu má ve všech 4 okresních soutěží vždy po jednom týmu. Členskou základu v roce 2014 tvoří okolo 20 aktivně hrajicích členů a to jak z Oseka, tak z okolních vsí i měst. Průběžné výsledky jednotlivých týmů lze sledovat na webu www.pinec.info.

Pokračovat ve čtení