Gymnastika děti

Osek - KamýkOddíl gymnastiky a sokolské všestrannosti probíhá jednou týdně v délce 90ti minut a je určen dětem věkové kategorie 5 - 18 let. V současné době je přihlášeno kolem 50ti dětí a zájem nadále roste. Stabilní trenérský kádr je již sedmým rokem tvořen čtyřmi obětavci a při rostoucím počtu členů oddílu pociťujeme, že je to nedostatečné. Apelujeme na stávající i bývalé členy Sokola, aby přišli a stali se cvičiteli, kteří mají zájem podílet se aktivně na výchově mladé generace. Jde o činnost přinášející naplnění a radost.

V rámci cvičení se věnujeme především pohybovému rozvoji dětí a všestranné průpravě.
Náplní hodiny je rozcvička, cvičení na nářadí ( hrazda, kladina, švédská bedna, trampolína atd. ), hry a závody, průprava na míčové hry.
Zaměřujeme se také na rozvoj vlastností jako soběstačnost, bojovnost, upřímnost, pravdomluvnost a samozřejmě prosazujeme smysl pro "fair play". Důležitým cílem je posílení sebedůvěry ve své schopnosti a zároveň úcty k druhým.

Členové oddílu se pravidelně úspěšně účastní župních přeborů všestrannosti a oddílového soustředění.